Automasjonsutvikling AS

Etbl. 2001 - Org. nr. 983 929 893

Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu

Tlf. 99 444 567 - Bank: 2050.44.30384

www. Automasjonsutvikling.no  E-post: Post@Automasjonsutvikling.no


Selskapet har siden 2001 hatt som virksomhet utvikling og produksjon av produkter og prosesser basert på data, elektronikk og beslektede områder. Eksempelvis kommunikasjonsradioer, fjernstyrte objekter på land, i vann og i luften. En rekke prosjekter har vært i samarbeide med Forsvaret og NATO.


Liste over noen kunder/prosjekter/prospekter:

DELL, FUJITSJI, Siemens, Tandberg, KDA, Trysil Maskin, CAD, Agder Flyskole (simulator), GB Flight Therminator, Kongsberg DA (kamerastativ), Agder Energi, Remote DT-system m. KDA, Hønefoss Pakkemaskiner, Odin Aero, Kongsberg Microfly, HAPRO, KDA og FLO-I, FLO Powerbox m. Rodian,, NATO standard 4586 og 4660 (studiegr.), EADS (UAV), Kongsberg Maritim, Link 16 deconflicting (sambandsdeler), Crypto SMS m. Ericsson-konsernet, Tandberg Vision, FFI UAV delesystemer STANAG, Rockwell Collins USA, My Defenc, Høyskolen i Horten UAV Nett-Opp, Oktokopter.

Fotografier fra prosjekter: